Profil

Tiskárna v Ráji s.r.o. je ofsetová tiskárna. Své služby nabízí od roku 2002. Hlavní činností je plochý ofsetový tisk prezentačních, reklamních a firemních tiskovin.

Průběžně investujeme do rozvoje a modernizace technologie, s důrazem na kvalitu finálních výrobků a zkrácení výrobních časů.

Zákaznický servis zajišťuje pružnou komunikaci, odborné konzultace, zpracovává, předává, koordinuje požadavky zákazníků, dohlíží na kvalitu výrobků a plnění termínů. Je garantem spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami

Organizační struktura společnosti je rozdělena tak, aby co nejvíce uspokojovala individuální požadavky zákazníků.

Tiskárna v Ráji s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. Splňujeme tak nejpřísnější mezinárodní standardy řízení kvality a ekologie.