Help

Barevnost

Vyjadřuje přesný počet barev z lícové a rubové strany (např. 4/4 zákl. CMYK/CMYK). Barevné obrázky se tisknou čtyřmi základními výtažkovými barvami:

C - Cyan (azurová)
M - Magenta (purpurová)
Y - Yellow (žlutá)
K - Black (černá)

Ke klasickému čtyřbarvotisku lze přidat ještě další přímé barvy z řady PANTONE. To jsou ty odstíny barev, které nelze získat soutiskem základních přímých barev.

Blok

Vnitřní část publikace, časopisu - soubor listů, složek ve finále spojených po jedné straně s obálkou do knihařské vazby.

Cicero

Jednotka typografické měrné soustavy, 1 cicero = 4,513 mm, též 12 bodů.

CTP

Zkr. Computer To Plate, technologie elektronické montáže a osvitu z počítače přímo na tiskové desky, tedy bez použití klasických filmů jako mezikroku v minulosti.

Dotisk

Dodatečný tisk nákladu z již použitých podkladů.

DTP

Desktop Publishing, studio, kde se přípravují tisková data z grafického layoutu, pro montáž a následný osvit na tiskové desky.

Formát

Rozměr papíru vyjadřovaný udáním šířky x výšky v milimetrech.

A0 (841 x 1189) A1 (594 x 841)
A2 (420 x 594) A3 (297 x 420)
A4 (210 x 297) A5 (148 x 210)

B0 (1000 x 1414) B1 (707 x 1000)
B2 (500 x 707) B3 (353 x 500)
B4 (250 x 353) B5 (176 x 250)
B6 (125 x 176)

Formáty A4, A5, A6, B4, B5 a B6 jsou formáty knižní.

ISO

Certifikace, záruka kvality.

Kapitálek

Ozdobná textilní lemovka vlepená do hlavy a paty hřbetu knihy, přesahující jeho okraj - zakrývá šití.

Korektura

Vyznačování oprav. Domácí korektura je prováděná tiskárnou, autorská korektura je prováděná zákazníkem.

Lamino

Zušlechtění povrchu po tisku k získání větší odolnosti proti vnějším vlivům.

Lepenka

Papír o hmotnosti obvykle nad 250g/m2. Vyrábí se spojením a slisováním za mokra několika prvotních vrstev vláken (skládačková, knihařská nebo vlnitá).

Leták

Neperiodická, graficky nápaditě vytvořená tiskovina informativního, propagačního charakteru, menšího formátu, obvykle jeden list.

Lom (falc)

Místo přeložení papíru nebo kartonu. Podle směru skládání dále dělíme lomy na křížový a souběžný. Ukázat typy lomu.

Maketa

Model tiskoviny zhotovený tak, aby mohl být posouzen vzhled, váha, rozměr a konečná úprava výrobku.

  • reprodukční maketa - maketa složená ze stránek s obrázky vlepenými nebo zakreslenými do zrcadla sazby.
  • knihařská maketa - maketa knižního tvaru zhotovená v měřítku 1:1 ze složek nepotištěného papíru určeného pro tisk.

Náklad

Smluvně sjednaný počet výtisků určité tiskoviny. Důležitá informace pro stanovení ceny.

Nátisk

Kalibrovaný tisk pro kontrolu nastavení barevnosti. Jde o vzor barevnosti přibližný, nikoliv závazný - jiný materiál, jiná technologie. Rozlišujeme digitální a chemický.

Ofset

Nejrozšířenější a nejlevnější tisková technika - nepřímý tisk z plochy. Tisková barva se přenáší na potiskovaný materiál z povrchu tiskové formy nepřímo přes ofsetový potah.

Papír

Jemná vláknina převážně rostlinného původu. Zplstěná, slepená a usušená do tuhé vrstvy, zválcovaná nebo uhlazená.

Papír dále rozdělujeme podle gramáže a dalšího způsobu úpravy (lesklý/matný, pouze kalandrovaný BO, nebo 1x, 2x až 3x natíraný z jedné nebo obou stran).

Pro reprezentativnější tiskoviny se často používá křídový papír 2x-3x natíraný, nejčastěji v gramáži 135-200 g/m2. Variantou křídy pro rotační tisky je LWC (Lightweight coated paper) nebo MWC, které znáte z katalogů.

Parciální UV lak

Parciální zušlechtění povrchu papíru po tisku, příp. laminaci, minimálně po zalakování tiskovým lakem, za účelem zvýraznění grafického prvku. Provádí se sítotiskem, je možno i celoplošně.

Pasovací značky - křížky

Umisťujeme na tiskový arch pro kontrolu soutisku při tisku.

Plochý ofset

Ofsetový tisk, při němž se potiskují jednotlivé archy papíru.

Prospekt

Několikastránková, mnohdy vícebarevná tiskovina podávající podrobnější informace o firmě a jejích výrobcích nebo službách

Přebal

Obal s klopnami chránící hotovou vazbu - pruh papíru většinou potištěný s povrchovou úpravou, např. laminováním.

Předsádka

Dvoulist sloužící ke spojení knižního bloku s deskami a k ochraně prvního a posledního archu knihy, který je namáhán při otvírání knihy.

Příloha

Doplněk knihy nebo časopisu tištěný odlišně na jiném papíře než textová část, všitý do textové části či za ni, příp. vložený do kapsy nebo pod pásku na desce knihy, nebo volně zasunutý v časopise či v novinách.

Publikace

Literární, vědecké a jiné dílo vydané tiskem, spojené do knihařské vazby.

Remitenda

Neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.

Rozsah

Počet stran prospektu, časopisu nebo knihy.

Sazba

Zhotovení textu.

Složka

Arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát. Několik spojených složek tvoří knižní blok; plánovací měrnou jednotkou v polygrafii je arch složený třemi lomy (16 stránek).

Soutisk

Přesné krytí otisků pasovacích křížků z několika tiskových jednotek. Přesnost soutisku se vyjadřuje velikostí odchylky jednotlivých otisků proti sobě.

Tiskový arch

Zkr. TA, arch papíru, který prochází tiskovým strojem; jeho rozměr se volí podle konečného formátu tiskoviny. Jednou nebo víckrát přeložený se stává základní částí knižního bloku.

Škála

Barevný pruh ze čtverečků jednotlivých barev CMYK.

Vakát

Záměrně nepotištěná strana.

Vazba

Určitý počet listů spojených v jeden celek.

Vazba V1 - sešitová vazba šitá drátem ve hřbetu, ořez po třech stranách (trojřez).
Vazba V1 s očky - sešitová vazba šitá drátem ve hřbetu, ořez po třech stranách. (trojřez), očka pro zavěšení do šanonu.
Vazba V2 - lepená vazba, odfrézovaný hřbet, zavěšená měkká obálka, ořez po třech stranách (trojřez).
Vazba V4 - složky sešité a zalepené v měkké obálce.
Vazba V8a - složky sešité v tuhé obálce, potah papírový, případně přebal.
Vazba V8 - složky sešité v tuhé obálce, potah plátno, případně přebal.

Vrtání

Například pro umístění, archivaci tiskovin v šanonu. Vrtají se 1 až 4 otvory o průměru 3-8 mm.

Vyřazení na arch - montáž

Umístění stran na tiskový arch.

Zalamování

Umísťování sazby podle typografických pravidel a layoutu do stran.